Oudercommissie


Binnen Kids & Co fungeert op elke vestiging een oudercommissie.

Deze bestaat uit maximaal 5 ouders. Zij vertegenwoordigen de kinderen uit alle groepen.

De oudercommissie streeft er naar om 1 keer in de 6 weken te vergaderen. De notulen van deze vergaderingen worden via de mail verspreid.

De oudercommissie van Kids & Co Paulus Borstraat kunt u mailen op: oc_PBorstraat@kidsenco.com

Er is ook een oudercommissie reglement waarin precies de taken en de bevoegdheden van de oudercommissie omschreven staan. Zie onderstaand pdf-bestand

 

Reglement Oudercommissie Kids & Co
Reglement_oudercommissie_Kids_en_Co_versie_2016.pdf (279.34KB)
Reglement Oudercommissie Kids & Co
Reglement_oudercommissie_Kids_en_Co_versie_2016.pdf (279.34KB)


 

 

 

 

De huidige samenstelling van de oudercommissie Kids & Co Paulus Borstraat is thans:

Voorzitter

Dennis Hennequin

Vader (37jr) van Cedric, Danique & Etienne. Getrouwd met Nienke. Enthousiast, sportief, gezellig, uitdagend en wil graag dingen gezamenlijk ondernemen met de ouders en het bestuur van Kids&Co.  “It never gets easier, you just get better!”

Secretaris

Sijmen Verweij

Vader (39jr) van Pelle, Sep & Max. Getrouwd met Karin. Ik wil mij o.a. inzetten voor een goede informatievoorziening tussen de ouders en de leiding van Kids&Co. Belangrijk is ook jouw mening als ouder te horen, uiteindelijk in het belang van onze kinderen.

Penningmeester

Marino Verhaar

Vader (38jr) van Iva & Lune. Getrouwd met Marije. Ik verwacht het team te versterken met het zoeken naar de juiste oplossingen en nieuwe initiatieven. Samen zullen we er altijd uitkomen.

Lid

Janneke van der Stok

Moeder (34jr) van Vera & Lotte. Getrouwd met Ernst. Als blij persoon wil ik graag een brug vormen tussen de managementkant van Kids&Co en de ouders. Ik geef graag gevraagd en ongevraagd advies, en ik hoop dat jullie de OC weten te vinden als het nodig is.

Lid

Josja Smink 

Moeder (36jr) van Sofie. Samenwonend met mijn vriend Jeroen. Met de kennis die ik heb vanuit mijn baan bij ouder- belangenvereniging BOinK, wil ik samen met de pedagogisch medewerkers, Sonja en de OC werken aan de (pedagogische) kwaliteit van Kids&Co.

Vertegenwoordiging Kids & Co:

Sonja van Santen