Oudercommissie


Binnen Kids & Co fungeert op elke vestiging een oudercommissie.

Deze bestaat uit maximaal 5 ouders. Zij vertegenwoordigen de kinderen uit alle groepen.

De oudercommissie streeft er naar om 1 keer in de 6 weken te vergaderen. De notulen van deze vergaderingen worden via de mail verspreid.

De oudercommissie van Kids & Co Paulus Borstraat kunt u mailen op: oc_PBorstraat@kidsenco.com

Er is ook een oudercommissie reglement waarin precies de taken en de bevoegdheden van de oudercommissie omschreven staan. Zie onderstaand pdf-bestand

Reglement Oudercommissie Kids & Co
Reglement_oudercommissie_Kids_en_Co_versie_2016.pdf (279.34KB)
Reglement Oudercommissie Kids & Co
Reglement_oudercommissie_Kids_en_Co_versie_2016.pdf (279.34KB)


 

 

 

 

De huidige samenstelling van de oudercommissie Kids & Co Paulus Borstraat is thans:

Voorzitter

Dennis Hennequin

Vader van Cederic, Danique en Etienne

Secretaris

Sijmen Verweij

Vader van Pelle,  Sep en Max

Penningmeester

Marino Verhaar

Vader van Iva

Lid

Janneke van der Stok

Moeder van Vera en Lotte

Lid

Josja Smink 

Moeder van Sofie

Vertegenwoordiging Kids & Co:

Sonja van Santen