Oudercommissie


Binnen Kids & Co fungeert op elke vestiging een oudercommissie.

Deze bestaat uit maximaal 5 ouders. Zij vertegenwoordigen de kinderen uit alle groepen.

Na ingewonnen advies van de oudercommissie is afgesproken dat de oudercommissie beide vestigingen aan het Spinetpad vertegenwoordigt. 

De oudercommissie streeft er naar om 1 keer in de 6 weken te vergaderen. De notulen van deze vergaderingen worden via de mail verspreid.

De oudercommissie van Kids & Co Spinetpad kunt u mailen op: ocSpinetpad@kidsenco.com

Er is ook een oudercommissie reglement waarin precies de taken en de bevoegdheden van de oudercommissie omschreven staan. Zie onderstaand pdf-bestand


Reglement Oudercommissie
Reglement_oudercommissie_Kids_en_Co_versie_2016.pdf (279.34KB)
Reglement Oudercommissie
Reglement_oudercommissie_Kids_en_Co_versie_2016.pdf (279.34KB)


 

 

De huidige samenstelling van de oudercommissie Kids & Co Spinetpad is thans:


Voorzitter

Eric Oving

Vader Cecile

Secretaris

Jeroen Bos

Vader van Marius

PenningmeesterLid

Chantal de Groot

Moeder Wouter

Lid

Renske Hekman

Moeder van Sophie

Vertegenwoordiging Kids & Co:

Tanya Hulshout-Bauman