Over ons

 

Wij zijn  KIDS & CO!

 

Kids & co is de kabouter van kinderopvangland. Een kleine vrolijke organisatie waarvan het belangrijkste doel is om alle mensen die met ons samenwerken een persoonlijke  benadering te bieden.

Dat  betekent in de praktijk dat het bovenal voor “onze” kinderen gezellig zal zijn,  dat we een goede band opbouwen met de ouders van de kinderen en dat het voor de  medewerkers een fijne plek is om te werken!

We hebben een zogenaamde platte organisatie, het team werkt onder leiding van een vestigingsmanager, op de Paulus Borstraat is Sonja van Santen dat, op het Spinetpad Tanya Hulshout-Bauman en op de Van Linschotenstraat Peter van Santen. Zij zijn al jaren  medewerkers en betrokken bij Kids & Co, zij weten wat de organisatie nodig heeft om Kids & Co te zijn!

Het team is  zoveel mogelijk zelfsturend, zodat zij verantwoording dragen over het werk dat  zij leveren, daardoor garanderen wij een hoge kwaliteit, immers, als je zelf  verantwoordelijk bent voor je werk richt je dat zo goed mogelijk in!

Door deze  manier van werken en persoonlijke benadering hebben we heel weinig verloop van  medewerkers, wel is het voor de “vestigingsmanagers” een precieze taak om eventuele nieuwe  mensen op de juiste waarde te schatten.

Natuurlijk  werken wij met een degelijk pedagogisch beleid. Dat zien wij als een raamwerk  waarin de grote lijnen staan. De belangrijkste standpunten zijn: kinderen houden  van verandering maar nog veel meer van gewoontes, dat betekent in de praktijk  dat de dag volgens een vast ritme loopt en dat regels regels zijn!

En ieder kind moet een eigen plek hebben waarin het goed kan gedijen zodat de ontwikkeling goed op gang kan komen, dit is in algemene zin. Preciezere beschrijvingen vind je in het beleidsplan wat op de website in het menu van de betreffende vestiging te vinden is.  

Ouders  hebben een vaste plek in de organisatie, zij zijn immers experts op het gebied  van hun eigen kind! Van hen willen we dan ook de nodige informatie en het is in  ieders belang om een goede band te hebben.

De oudercommissie bestaat uit vijf ouders die de vestigingsmanagers met gevraagd en  ongevraagd advies kan dienen. Zij (en wij) zijn er trots op dat zij nog nooit in  het bestaan een klacht te behandelen kregen! Wij praten niet over klachten wij  lossen ze op! 

Als laatste wil ik mijn dank uitspreken aan “onze meiden” tenslotte is het zo dat wij  bovenstaande allemaal wel kan willen maar dat zij het doen, ook waardeer ik  “onze” oudercommissies erg, hun tips en sturing is belangrijk voor ons!

Sonja van  Santen.

 

Openingstijden

Openingstijden

ma-vr  maandag-vrijdag:   07:30-18:30
za  zaterdag:   Gesloten
zo  zondag:   Gesloten


Kids & Co is op alle werkdagen van het jaar geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur.

De uitzondering daarop zijn 24 en 31 december; dan sluiten wij om 16.00 uur de deuren.

Kids & Co kent geen studiedagen waarop het kinderdagverblijf gesloten is.