Filosofie Kids & Co

Kids & Co staat voor opvang met een filosofie. Dit betekent dat wij geïnspireerd worden door de ideeën van Rudolf Steiner. Onze doelstelling is dat Kids & Co zorgt voor goede en veilige opvang waarin elk kind individueel goed kan gedijen.

Warmte en veiligheid zijn belangrijke pijlers van onze zorg. Dit uit zich in de aankleding van de ruimte en de aard van het spelmateriaal. Het meubilair, het spelmateriaal en het knutselmateriaal bestaan daarom zoveel mogelijk uit natuurlijke en duurzame materialen.

Wij zijn van mening dat kinderen van veranderingen houden, maar nog veel meer van gewoontes. Zodoende zijn de groepen met zorg samengesteld en werken de leid(st)ers op vaste dagen. Dit voor herkenbaarheid en duidelijkheid naar kinderen toe.

De dagen hebben een vast ritme waarin op vaste tijden wordt gegeten en gedronken, geslapen en gezongen, een groepsactiviteit wordt uitgevoerd en vrij kan worden gespeeld. Alle kinderdagverblijven beschikken over een ruim speelterrein. Als het weer het toelaat kan er naar hartenlust buiten worden gespeeld. Wij streven ernaar dit twee maal per dag te doen. Buiten staan onder andere een zandbak en een speelhuisje en/of glijbaan. Ook verzorgen wij buiten konijnen. Op alle vestigingen heet deze Co. De kinderen helpen wanneer zij dit willen met eten en drinken geven en het verschonen van het hok.

De kinderen worden door de leid(st)ers gevolgd in hun ontwikkeling en deze wordt ook vastlegt in “het schriftje”. Ook ouders kunnen in dit schriftje dingen opschrijven over hun kinderen zodat de leid(st)ers hun aanpak kunnen wijzigen mocht dat nodig blijken te zijn. Op deze wijze ontstaat er een mooi document over de eerste jaren van het kind. Kids & Co hanteert geen kindvolgsysteem door middel van een vastgelegde module. 

Echter elk half jaar maken de leidsters een "Kind in Beeld" waarop is samengevat hoe uw kind zich ontwikkeld wat hij/zij leuk vind enzovoort.

Uiteraard is er ’s ochtends –onder het genot van een kopje thee of koffie– en ’s middags bij het ophalen van uw kind voldoende tijd om met de leid(st)er bijzonderheden en de dag van uw kind door te nemen.

Het is van belang dat kinderen sociale vaardigheden leren. Zij moeten leren respect te hebben voor elkaar, conflicten op te lossen, te luisteren naar elkaar en naar de leiding en zij dienen goede omgangsvormen te ontwikkelen.

Dit vraagt natuurlijk extra kwaliteiten van de groepsleiding, bij selectie van de medewerkers wordt nadrukkelijk gekeken of leid(st)ers kwaliteiten bezitten om aan dit aspect een goede bijdrage te kunnen leveren. De kwaliteiten van de groepsleiding worden op peil gehouden middels interne en externe trainingen. Er vindt bovendien regelmatig overleg plaats waarbij gelet wordt op werken met de juiste instelling. Verder zijn er regelmatig vergaderingen en bijeenkomsten waarbij de algemene gang van zaken wordt besproken.

Kids & Co werkt met een pedagogisch beleidsplan waarin alle voorgaande punten uitgebreid beschreven staan. Dit pedagogisch beleidsplan kunt u vinden onder de menuknop van de betreffende vestiging.

Vanzelfsprekend staat voorop dat kinderen een goede, maar ook leuke tijd moeten hebben op ons kinderdagverblijf.