Kosten

 

Tarieven 2021

De kosten voor Kids & Co bedragen in 2021 € 9,01  per uur. Een hele dag afname bedraagt 11 uur      (kosten: € 99,11 ) , een halve dag 5,5 uur (kosten € 49,56). Wij gaan uit van een vaste maandprijs die als volgt wordt berekend; bijvoorbeeld: uw kind komt op maandag, dinsdag en donderdag dat zijn drie hele dagen, dat zijn 3 dagen van € 99,11  maal 52 gedeeld door 12 is  € 1.288,43 per maand.

Wat betaalt u werkelijk?

De kosten voor kinderopvang betaalt u niet alleen. Van de overheid kunt u een inkomensafhankelijke bijdrage krijgen: de kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

Als u werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk of een  inburgeringscursus volgt, en uw eventuele partner ook, kunt u  kinderopvangtoeslag krijgen. De overheid stelt ieder jaar een maximum  uurtarief vast waarover de kinderopvangtoeslag wordt vergoed. Voor het  jaar 2021 is dit tarief € 8,46 voor dagopvang (kinderdagverblijf,  peuterwerkplaats en voorschool).  Op www.toeslagen.nl kunt u zien of u recht heeft op de kinderopvangtoeslag en zo ja, hoeveel u krijgt. 

Kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen

 De kinderopvangtoeslag is minimaal 33,3% van het maximum uurtarief. Afhankelijk van uw inkomen kan het percentage oplopen tot 96%. Voor uw 2e en volgende kind ligt dit tussen de 67,6% en 96%. Welk percentage voor u geldt, kunt u bekijken in de kinderopvangtoeslag tabel 2020. Het uurtarief van Kids & Co zit boven het maximum uurtarief. Over het deel boven het maximum uurtarief krijgt u geen toeslag. 

 

Betaling geschiet door middel van automatische incasso vooraf (omstreeks de 24ste van de maand).

Deze prijs is inclusief: luiers, eten, drinken en tussendoortjes.

Niet inbegrepen zijn flesvoeding voor baby’s en speciale voeding i.v.m. diëten.Dagdelen per week

Opvanguren per maand

Maandbedrag

1

23,83

€ 214,74  

2

47,67

€ 429,48  

3

71,50

€ 644,22  

4

95,33

€ 858,95  

5

119,17

€ 1.073,69  

6

143,00

€ 1.288,43  

7

166,83

€ 1.503,17  

8

190,67

€ 1.717,91  

9

214,50

€ 1.932,65  

10

238,33

€ 2.147,38  

 


 

Ruilen en afnemen extra dagdelen opvang

Ruilen van dagdelen is mogelijk binnen een termijn van 7 dagen. Dit kan alleen mits de verhouding kinderen-pedagogisch medewerkers dit toe laat. Ruilen kan via het ouderportaal worden aangevraagd. 

Nationale feestdagen waarop de vestigingen van Kids & Co gesloten is kunnen niet geruild worden.


Extra opvang is mogelijk. Dit kan echter alleen mits de verhouding kinderen-pedagogisch medewerkers dit toe laat. Extra opvang kan via het ouderportaal worden aangevraagd. De kosten zullen op de eerstvolgende factuur verrekend worden.


Te laat ophalen

Bij het te laat ophalen van kinderen zullen wij extra kosten berekenen. Deze bedragen 15,- per aanvang van een kwartier te laat ophalen.