Groepen en groepsgrootte.


De maximale groepsgrootte van kinderdagverblijf Kids & Co is conform de door de Wet Kinderopvang gestelde eisen. (zie ook  http://www1ratio.nl)


de babygroep –met maximaal 12 kinderen van 0 tot 1,5-2 jaar– staat onder leiding van drie leid(st)ers. De dreumesgroep –met het maximaal 16 kinderen van 1,5 tot 3 jaar staat onder leiding van twee of drie leid(st)ers.(afhankelijk van de leeftijdsopbouw in de groep). De peutergroep –met het maximaal 16 kinderen van 3 tot 4 jaar– staat onder leiding van twee leid(st)ers.

Dit is conform de leidster-kindratio die is vastgelegd door de overheid. Binnen het kinderdagverblijf is plaats voor drie groepen bestaande uit één babygroep , een dreumesgroep en een peutergroep. Dit betekent dat door de leeftijdsverdeling horizontale groepen ontstaan. Tijdens vakantieperioden en rustige dagen kan het voorkomen dat  groepen van een vestiging worden samengevoegd, dit wordt ook wel werken op een verticale groep genoemd, wat inhoudt dat de groep alle leeftijden van 0-4 jaar bevat. Dit gebeurt alleen als dit beter is door het aantal aanwezige kinderen binnen de vestiging. Deze kinderen worden dan door de leidsters op één groep opgevangen.

Alle groepsleidsters zijn in het bezit van een diploma dat voldoet aan de kwalificatie eisen voor het werken in de kinderopvang. De meest voorkomende opleiding voor de kinderopvang is de opleiding voor Sociaal Pedagogisch Werker, niveau 3.

Daarnaast zijn alle leidsters opgeleid in kinder-EHBO.

Het kinderdagverblijf biedt leerlingen de gelegenheid het vak te leren door stageplekken aan te bieden. Deze leerlingen lopen op de groep mee, maar zijn  voornamelijk boventallig.

Er wordt bovendien voor een opleiding gekozen die alleen jaarstages kennen, zodat deze mensen langere periodes bij ons zijn. Alle leerlingen volgen een relevante beroepsopleiding en worden begeleidt door het vestigingshoofd of de directie. Op de vestiging is plek voor 1, maximaal 2 leerlingen