Oudercommissie


Binnen Kids & Co fungeert op elke vestiging een oudercommissie.

Deze bestaat uit maximaal 5 ouders. Zij vertegenwoordigen de kinderen uit alle groepen.

De oudercommissie streeft er naar om 1 keer in de 6 weken te vergaderen. De notulen van deze vergaderingen worden via de mail verspreid.

De oudercommissie van Kids & Co Paulus Borstraat kunt u mailen op: oc_PBorstraat@kidsenco.com

Er is ook een oudercommissie reglement waarin precies de taken en de bevoegdheden van de oudercommissie omschreven staan. Zie onderstaand pdf-bestand

 

Reglement Oudercommissie Kids & Co
Reglement_oudercommissie_Kids_en_Co_versie_2016.pdf (279.34KB)
Reglement Oudercommissie Kids & Co
Reglement_oudercommissie_Kids_en_Co_versie_2016.pdf (279.34KB)


 

 

 

 

De huidige samenstelling van de oudercommissie Kids & Co Paulus Borstraat is thans:

Voorzitter

Sijmen Verweij

Vader (39jr) van Pelle, Sep & Max. Getrouwd met Karin. Ik wil mij o.a. inzetten voor een goede informatievoorziening tussen de ouders en de leiding van Kids&Co. Belangrijk is ook jouw mening als ouder te horen, uiteindelijk in het belang van onze kinderen.

Secretaris

Mythe Stapelbroek 


Moeder (38jr) van Otis (1) en getrouwd met Carl.

Ik ben een praktisch en direct persoon en hoop daarmee het team te versterken en als OC een toegankelijke link te zijn tussen ouders en het bestuur en medewerkers van Kids & co.

Penningmeester

Marino Verhaar

Vader (38jr) van Iva & Lune. Getrouwd met Marije. Ik verwacht het team te versterken met het zoeken naar de juiste oplossingen en nieuwe initiatieven. Samen zullen we er altijd uitkomen.

Lid

Marlijn Klerk

Moeder (37jr) van Roemer en getrouwd met Bart. Ik ben toegetreden tot de oudercommissie omdat ik me wil inzetten voor een goede communicatie tussen de ouders, de pedagogisch medewerkers en Sonja.

Lid

Josja Smink

Moeder (36jr) van Sofie. Samenwonend met mijn vriend Jeroen. Met de kennis die ik heb vanuit mijn baan bij ouder- belangenvereniging BOinK, wil ik samen met de pedagogisch medewerkers, Sonja en de OC werken aan de (pedagogische) kwaliteit van Kids&Co.

Lid

Tomas van Dijk 

Tomas (31jr) vader van Lucas. 

Samen met mijn Laura, trotse ouders van Lucas. Mijn creativiteit en enthousiasme kunnen goed van pas komen bij het uitwerken van initiatieven. Tevens kan ik de sociale schakel zijn tussen de ouders en het kinderdagverblijf.

Uiteraard kan ik nog veel meer verzinnen, maar we moeten niet te hard van stapel lopen. Als je nog meer wil weten, dan hoor ik het wel!


Vertegenwoordiging Kids & Co:

Sonja van Santen