Oudercommissie


Binnen Kids & Co fungeert op elke vestiging een oudercommissie.

Deze bestaat uit maximaal 5 ouders. Zij vertegenwoordigen de kinderen uit alle groepen.

Na ingewonnen advies van de oudercommissie is afgesproken dat de oudercommissie beide vestigingen aan het Spinetpad vertegenwoordigt. 

De oudercommissie streeft er naar om 1 keer in de 6 weken te vergaderen. De notulen van deze vergaderingen worden via de mail verspreid.

De oudercommissie van Kids & Co Spinetpad kunt u mailen op: ocSpinetpad@kidsenco.com

Er is ook een oudercommissie reglement waarin precies de taken en de bevoegdheden van de oudercommissie omschreven staan. Zie onderstaand pdf-bestand


Reglement Oudercommissie
Reglement_oudercommissie_Kids_en_Co_versie_2016.pdf (279.34KB)
Reglement Oudercommissie
Reglement_oudercommissie_Kids_en_Co_versie_2016.pdf (279.34KB)


 

 

De huidige samenstelling van de oudercommissie Kids & Co Spinetpad is thans:


Voorzitter

Danielle Walraven

Moeder van Jill

Secretaris

Loes Maij

Moeder van Mats

PenningmeesterLid

Chantal de Groot

Moeder van Wouter

Lid

Frank Hofman

Vader van Mees

Lid

Mart Eykman

Vader van Sam

Vertegenwoordiging Kids & Co:

Tanya Hulshout-Bauman