Oudercommissie

Binnen Kids & Co fungeert op elke vestiging een oudercommissie.

Deze bestaat uit maximaal 5 ouders. Zij vertegenwoordigen de kinderen uit alle groepen.

De oudercommissie streeft er naar om 1 keer in de 6 weken te vergaderen. De notulen van deze vergaderingen worden via de mail verspreid.

De oudercommissie van Kids & Co Van Linschotenstraat kunt u mailen op: oc_vanlinschotenstraat@kidsenco.com

Er is ook een oudercommissie reglement waarin precies de taken en de bevoegdheden van de oudercommissie omschreven staan. Zie onderstaand pdf-bestand

Reglement Oudercommissie Kids & Co
Reglement_oudercommissie_Kids_en_Co_versie_2016.pdf (279.34KB)
Reglement Oudercommissie Kids & Co
Reglement_oudercommissie_Kids_en_Co_versie_2016.pdf (279.34KB)


De huidige samenstelling van de oudercommissie Kids & Co Van Linschotenstraat is thans:

Voorzitter

Malka Lelieveld - De Lange

Moeder van Nathan en Quinten

Secretaris

Vacature


Penningmeester

Vacature


Lid

Vacature

 

Lid

Vacature

 

Vertegenwoordiging Kids & Co:

Dianne de Romijn