Groepen en groepsgrootte

De maximale groepsgrootte van kinderdagverblijf Kids&Co is conform de door de Wet Kinderopvang gestelde eisen. (zie ook  http://www1ratio.nl)
Dit beroepskracht-kindratio is vastgelegd door de overheid.

Binnen Kids&Co Paulus Borstraat en de van Linschotenstraat is plaats voor drie groepen bestaande uit een babygroep (0 en 1 jaar) , een dreumesgroep (1 en 2 jaar) en een peutergroep (1, 2 en 3 jaar).
Binnen Kids&Co Spinetpad is plaats voor twee groepen bestaande uit een babygroep (0,1 en 2 jaar) en een peutergroep (1,2 en 3 jaar).
Dit betekent dat er door de leeftijdsverdeling horizontale groepen ontstaan. Bij overgang naar een volgende groep wordt er gekeken naar de fysieke-, sociale- en emotionele ontwikkeling van het kind.
Om de groepen zo stabiel mogelijk te houden hanteren wij het beleid dat kinderen minimaal vier dagdelen (twee dagen) bij ons zijn.

Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een diploma dat voldoet aan de kwalificatie eisen voor het werken in de kinderopvang. De meest voorkomende opleiding voor de kinderopvang is de opleiding voor Sociaal Pedagogisch Werker, niveau 3/4.

Daarnaast zijn alle pedagogisch medewerkers opgeleid in kinder-EHBO welke jaarlijks wordt bijgeschoold.

Kids&Co biedt leerlingen de gelegenheid het vak te leren door stageplekken aan te bieden. Deze leerlingen werken op de groep mee en staan voornamelijk boven de bezettingseisen. Alle leerlingen volgen een relevante beroepsopleiding en worden begeleidt door een pedagogisch medewerker en/of de locatiemanager. Op de vestiging is plek voor 1, maximaal 2 leerlingen.


Kids & Co
Spinetpad

Spinetpad 6
3822 DT Amersfoort

Kids & Co
Van Linschotenstraat

Van Linschotenstraat 29
3814 PN Amersfoort

Kids & Co
Paulus Borstraat

Paulus Borstraat 30
3812 TB Amersfoort