Kosten

Tarieven 2024
De kosten voor Kids & Co bedragen in 2024 €11,41 per uur. Een hele dag afname bedraagt 11 uur (kosten: €125,51).
De maandprijs wordt als volgt berekend: aantal dagen x 125,51 x 52 / 12. Hierdoor ontstaat een vaste maandprijs.
Op het plaatsingsbewijs ziet u de specificaties.
Ons beleid is er op gericht dat kinderen minimaal twee dagen in de week gebruik maken van de opvang.
Betaling dient voldaan te worden door middel van automatische incasso. Deze verloopt voorafgaand aan de maand en wordt rond de 24e van de maand geïncasseerd.

Wat betaalt u werkelijk?
De kosten voor kinderopvang betaalt u niet alleen. Van de overheid kunt u een inkomensafhankelijke bijdrage krijgen: de kinderopvangtoeslag.
Als u werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgt, en uw eventuele partner ook, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. De overheid stelt ieder jaar een maximum uurtarief vast waarover de kinderopvangtoeslag wordt vergoed. Op www.toeslagen.nl kunt u zien of u recht heeft op de kinderopvangtoeslag en zo ja, hoeveel u krijgt.

Ruilen en afnemen extra dagdelen opvang
Ruilen van dagdelen is mogelijk binnen een termijn van 7 dagen. Dit kan alleen mits de kind-leidster-ratio het toelaat. Een ruildag kan via het ouderportaal worden aangevraagd. Nationale feestdagen waarop de vestigingen van Kids&Co gesloten zijn kunnen niet geruild worden.

Extra opvang is mogelijk mits de verhouding kinderen-pedagogisch medewerkers dit toe laat. Extra opvang kan via het ouderportaal worden aangevraagd. De kosten zullen op de eerstvolgende factuur verrekend worden.

Te laat ophalen
Bij het te laat ophalen van kinderen zullen wij extra kosten berekenen. Deze bedragen € 15,- per aanvang van een kwartier te laat ophalen.

Ontvang de kinderen met eerbied
Voed ze op in liefde
Laat ze in vrijheid gaan

Meer weten?

U kunt voor informatie altijd mailen of bellen.

Kids & Co
Spinetpad

Spinetpad 6
3822 DT Amersfoort

Kids & Co
Van Linschotenstraat

Van Linschotenstraat 29
3814 PN Amersfoort

Kids & Co
Paulus Borstraat

Paulus Borstraat 30
3812 TB Amersfoort