Filosofie Kids & Co

Kids&Co staat voor opvang met een filosofie. Dit betekent dat wij geïnspireerd worden door de ideeën van Rudolf Steiner. Onze visie is dat Kids&Co zorgdraagt voor goede en veilige opvang waarin elk kind individueel goed kan gedijen.

Warmte en veiligheid zijn belangrijke pijlers van onze zorg. Dit uit zich in de aankleding van de ruimte en de aard van het spelmateriaal. Het meubilair, het spelmateriaal en het knutselmateriaal bestaat daarom zoveel mogelijk uit natuurlijke en duurzame materialen. Ook zijn de groente en fruit van veelal biologische aard en komt het brood van de bakker.

Wij zijn van mening dat kinderen van veranderingen houden, maar nog veel meer van gewoontes. Zodoende zijn de groepen met zorg samengesteld en is ons uitgangspunten dat medewerkers op vaste dagen, groepen en tijden werken. Dit zorgt voor herkenbaarheid en vastigheid naar kinderen toe.

De dagen hebben een vast ritme waarin op vaste tijden wordt gegeten en gedronken, geslapen en gezongen, een groepsactiviteit wordt uitgevoerd en er vrij kan worden gespeeld. Alle kinderdagverblijven beschikken over een ruim speelterrein waarbij er naar hartenlust gespeeld kan worden. Wij streven ernaar dit twee maal per dag te doen. De tuin is ingericht om te ontdekken, ontwikkelen en er ruimschoots spelmateriaal aanwezig. Op elke vestiging verzorgen wij een konijn met de naam Co. De kinderen helpen wanneer zij dit willen met eten en drinken geven en het verschonen van het hok.

De kinderen worden door de medewerkers gevolgd in hun ontwikkeling en deze wordt ook vastlegd in “het schriftje”. Ook ouders kunnen in dit schriftje dingen opschrijven over hun kinderen zodat de medewerkers hun aanpak kunnen wijzigen mocht dat nodig blijken te zijn. Op deze wijze ontstaat er een mooi document over de eerste jaren van het kind. Kids&Co hanteert geen kindvolgsysteem door middel van een vastgelegde module. Elk jaar schrijven de medewerkers een “Kind in Beeld” waarop is samengevat hoe uw kind zich ontwikkelt, wat hij/zij leuk vindt en wat de speciale belangstelling is.

Uiteraard is er ’s ochtends en ’s middags bij het ophalen van uw kind voldoende tijd om met de medewerkers bijzonderheden en de dag van uw kind door te spreken.

Wij vinden het van groot belang dat kinderen de mogelijkheid krijgen tot sociaal leren. Respect hebben voor elkaar, conflicten oplossen, luisteren naar de ander en mogen zijn wie je bent zijn voor het kind waardevol. De medewerkers spelen een grote rol in de begeleiding hiervan. De kwaliteiten van de medewerkers worden op peil gehouden middels interne en externe trainingen. Daarnaast hebben we een pedagogisch coach in dienst om de kwaliteit de waarborgen en te bewaken. Middels coaching, training en vergaderingen hebben we hier extra aandacht voor.

Kids&Co werkt met een pedagogisch beleidsplan waarin alle voorgaande punten uitgebreid beschreven staan. Dit pedagogisch beleidsplan kunt u opvragen bij de vestigingsmanager.

Ontvang de kinderen met eerbied
Voed ze op in liefde
Laat ze in vrijheid gaan

Meer weten?

U kunt voor informatie altijd mailen of bellen.

Kids & Co
Spinetpad

Spinetpad 6
3822 DT Amersfoort

Kids & Co
Van Linschotenstraat

Van Linschotenstraat 29
3814 PN Amersfoort

Kids & Co
Paulus Borstraat

Paulus Borstraat 30
3812 TB Amersfoort