Jaarfeesten

Kerstmis: 25 en 26 december

Het feest van kerst wordt gevierd op het moment van de winterzonnewende. De zon is over haar diepste punt heen en vanaf dat moment wordt het weer lichter. De geboorte van het Christuskind in de kerstnacht zorgt voor het goddelijk licht dat op aarde komt. De kaarsen/lichtjes in de kerstboom zijn symbool voor dit licht.

Sinterklaas: 5 december

Sint-Nicolaas, bij ons gevierd op 5 december (de eigenlijke datum is 6 december) herinnert aan de bisschop van Myra, die vele goede daden deed, maar wordt ook gezien als heelmaker: iemand die ons leert hoe we één worden met het kind in onszelf.

Advent: vanaf de vierde zondag voor kerstmis

De tijd voor Kerst heet de adventstijd; de adventstijd begint vier zondagen voor kerst. Elke zondag (in ons geval maandag) wordt er een kaarsje aangestoken van de adventskrans.

Sint-Maarten: 11 november

Dit feest ontleent zijn naam aan de legende van Sint-Maarten: bij de stadspoort van Amiëns in Frankrijk zat een bedelaar die om een schenking vroeg. Omdat Sint-Maarten zelf niets meer had, nam hij zijn zwaard en sneed zijn mantel in twee stukken.

Michaël: 29 september

Michaël wordt gezien als brenger van de zonnekracht. Hij zorgt voor sterke gewassen en voor een goede oogst. Voor de mens is hij de helpende hand in strenge winters, hij geeft kracht om door de winter te komen.

Sint Jan: 24 juni

Sint Jan valt samen met de zomerzonnewende, waar de dagen weer korter worden. Het feest van Sint Jan is het laatste feest voor de zomervakantie. Het feest wordt gevierd in veelal lichte kleding en vrolijke bloemenkransen.

Pinksteren: vijftig dagen na het paasfeest

Pinksteren wordt 50 dagen na Pasen gevierd. De naam Pinksteren komt dan ook van het Griekse woord pentékosté dat vijftigste dag betekent. Pinksteren is naast een christelijk feest, een feest dat sterk met de bloei en ontwikkeling van de natuur verbonden is.

Pasen: de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente

Met Pasen viert men het ontluiken van de lente en de opstanding uit de dood van Christus. Dit feest wordt gevierd vanuit hoop, verwachting en groei. Men staat tijdens dit feest open voor ontwikkeling. Jonge kinderen vieren het feest vanuit een belangrijk punt; de aansluiting met de nieuwe ontwikkelingen in de ontluikende natuur.

Palmpasen: een week voor Pasen

De oorsprong van Palmpasen ligt voor de tijd van Christus. Tegenwoordig herdenkt men de intocht van Jezus in Jeruzalem tijdens Palmpasen, door gebruik te maken van takken. Tijdens de Palmpasenoptocht draagt ieder kind een eigen “levensboom”, net als in de voorchristelijke lenteoptochten met symbolen van het (nieuwe) leven en de lente: een broodhaan. Hanen kondigen immers de nieuwe dag aan, het nieuwe leven in de lente.

Carnaval: 7 weken voor Pasen

Carnaval was van oudsher een uitbundig feest dat aan de sobere vastentijd voorafging. Tegenwoordig is het een groots verkleedfeest.

Maria Lichtmis: 2 februari

Het laatste feest van de lichtfeesten is Maria lichtmis. Tijdens Sint Maarten hebben we het licht mee naar binnen genomen en met Maria lichtmis wordt de lichttijd afgesloten. De zon zal steeds vroeger opkomen, de aarde gaat weer langzaam ontwaken en bereidt zich voor op de lente. 

Drie koningen: 6 januari

Bij dit feest worden de drie wijzen die uit het oosten kwamen om het Christuskind te aanbidden herdacht. Elk van hen nam een cadeau mee voor het kindje Jezus. De cadeaus kun je symbolisch bekijken:

Kids & Co
Spinetpad

Spinetpad 6
3822 DT Amersfoort

Kids & Co
Van Linschotenstraat

Van Linschotenstraat 29
3814 PN Amersfoort

Kids & Co
Paulus Borstraat

Paulus Borstraat 30
3812 TB Amersfoort